Trắc nghiệm Online

Vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và có thể xem đáp án!

Loading...
Loading...


Có sẵn: 17 Jun 17 01:51 PM

Đề thi thử nghề tin học Trung học Cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2013 Đề số
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:48 PM

Đề thi thử nghề tin học Trung học Cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2013 Đề số
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:47 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:45 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 17 Jun 17 01:44 PM

Mỗi lần làm bài trắc nghiệm sẽ lấy ngẫu nhiên 40 câu hỏi t
Số câu hỏi: 40 | Thời gian: 45 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhập
Loading...
Loading...